Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά

 1. Makris G., Antoniou I., 2013, «Cryptography with Chaos«, Chaotic Modeling and Simulation (CMSIM), VOL 1: 169-178, ISSN 2241-0503. (pdf)
 2. Makris G., Antoniou I., 2013, « Chaos Cryptography: Relation Of Entropy With Message Length and Period «, Chaotic Modeling and Simulation (CMSIM) – Proofs, VOL 4: 571-581, ISSN 2241-0503. (pdf)
 3. Makris G., Antoniou I., 2015, Steganography Based on Chaotic Torus Automorphisms, International Journal of Scientific and Innovative Mathematical Research (IJSIMR), Volume 3, Issue 9, September 2015, pp 49-59, ISSN 2347-307X (Print) & ISSN 2347-3142 (Online) (pdf)
 4. Tzotzis C., Kalampakas A., Makris G., 2018, Examining the Limited Rational Decisions of Neural Networks, IOSR Journal of Mathematics (IOSR-JM), Volume 14, Issue 4 Ver. II (Jul – Aug 2018), pp 50-57, e-ISSN: 2278-5728, p-ISSN: 2319-765X, DOI: 10.9790/5728-1404025057 (pdf)
 5. Farmakis N., Makris G., 2018, Periodicities in Discrete Time Series: The Case of Four Values, IOSR Journal of Mathematics (IOSR-JM), Volume 14, Issue 4 Ver. III (Jul – Aug 2018), pp 25-30, e-ISSN: 2278-5728, p-ISSN: 2319-765X, DOI: 10.9790/5728-1404032530 (pdf)
 6. Tzotzis C., Makris G., 2018, Comparative study of linear models and neural networks for rational decision making, IOSR Journal of Mathematics (IOSR-JM), Volume 14, Issue 6 Ver. I (Noe – Dec 2018), pp 46-60, e-ISSN: 2278-5728, p-ISSN: 2319-765X, DOI: 10.9790/5728-1406014660 (pdf)

Διεθνή Συνέδρια με κριτές (Πρακτικά των συνεδρίων)

 1. Farmakis N., Makris G., 2011, «Web-Sampling Probabilities of Specific  Information Achievement», 14th Conference of the ASMDA(Applied Stochastic Models and Data Analysis)  International Society,  p 418-425
 2. Farmakis N., Makris G., 2012, «Web-Sampling: Using The Moving Average For Data Presentation», 2nd Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference, 5 – 8 June 2012 Chania Crete Greece, p 197-204.
 3. Makris G., Antoniou I., 2012, «Cryptography with Chaos», 5th Chaos International Conference, 12-15 June 2012, Athens, Greece, p 309-317
 4. Makris G., Antoniou I., 2012, «Cryptography with Entropy Producing Maps», 6th World Congress of NonLinear Analysts, IFNA 2012, 25 June – 1 July,  Athens, Greece
 5. Makris G., Antoniou I., 2013, «Chaos Cryptography: Ralations of Entropy with message length and Period», 6th Chaotic Modeling and Simulattion International Conference, 11-14 June 2013 Istambul Turkey, p. 377-388
 6. Makris G., Antoniou I., 2015, «Steganography based on chaotic torus automorphisms» International Congress on Mathematics MICOM -2015, 22-25 September 2015, Athens, Greece.
 7. Makris G., Antoniou I., 2015, «Chaos Cryptography with prescribed Entropy Production». In Proceedings of the 2nd Int. Electron. Conf. Entropy Appl., 15–30 November 2015. Sciforum Electronic Conference Series, Vol. 2, 2015 , C004; doi:10.3390/ecea-2-C004 (pdf)

Ελληνικά Συνέδρια με κριτές (Πρακτικά των συνεδρίων)

 1. Δαλαμήτρα Ε., Καραλής Δ., Κοντοκώστας Δ, Μακρής Γ., 2010, «Κρυπτογράφηση πληροφορίας με χρήση Χαοτικών Απεικονίσεων», 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, «Στατιστική και Διαδίκτυο».
 2. Μακρής Γ., 2011 «MathML η γλώσσα των Μαθηματικών του Διαδικτύου», 3η Μαθηματική Εβδομάδα,»Μαθηματικές Διαδρομές στο παρόν, στο παρελθόν και στο μέλλον, σελ 57-65
 3. Φαρμάκης Ν., Μακρής Γ. ,2011, «Δειγματοληψία στο Διαδίκτυο: Δυνατότητες ανάκτησης συγκεκριμένης πληροφορίας», 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, «Στατιστική και Δεοντολογία-Διαφάνεια».
 4. Μακρής Γ., Δαλαμήτρα Ε., Αντωνίου Ι., 2011, «Νευρωνικά Δίκτυα ως μοντέλα μάθησης.Εφαρμογή στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας,σελ 414-427
 5. Μακρής Γ., Δαλαμήτρα Ε., Αντωνίου Ι., 2011, «Εφαρμογή των Νευρωνικών Δικτύων στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»,1ο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρισιακών Ερευνων
 6. Μακρής Γ., Αντωνίου Ι., 2011, «Κρυπτογράφηση Πληροφορίας με χρήση του Χαοτικού Μετασχηματισμού ‘Baker Map'»,1ο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρισιακών Ερευνων
 7. Μακρής Γ., Δαλαμήτρα Ε., Αντωνίου Ι., 2011, «Κατασκευή Μοντέλου για την εκτίμηση της επιλογής κατεύθυνσης Σπουδών των μαθητών της Β’ Λυκείου», 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, «Στατιστική και Δεοντολογία-Διαφάνεια».
 8. Μακρής Γ., Αντωνίου Ι., 2013, «Εντροπία μετασχηματισμών Τόρου με στοιχεία της ακολουθίας Fibonacci και κρυπτογραφία»,  5η Μαθηματική Εβδομάδα, σελ 105-119
 9. Μακρής Γ., Δαλαμήτρα Ε., Αντωνίου Ι., 2013, «Στεγανογραφία με Χάος», 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας. σελ 617-626
 10. Μακρής Γ., Δαλαμήτρα Ε., Αντωνίου Ι., 2015, «Κρυπτογραφία με τον Χαοτικό μετασχηματισμό της Γάτας», 32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας. σελ 657-668
 11. Τζώτζης Χρ., Καλαμπάκας Αργ., Μακρής Γ., 2018, «Εξέταση των περιορισμένων ορθολογικών αποφάσεων των νευρωνικών δικτύων«, 10η Μαθηματική Εβδομάδα, σελ 1038-1049

Διδακτική της Πληροφορικής/Μαθηματικών  και Χρήση & Αξιοποίηση των ΤΠΕ (Πρακτικά των συνεδρίων)

 1. Βικοπούλου Αικ., Δαλαμήτρα Ε., Μακρής Γ., Σουμπέκας Δ., Τσιαμήτρος Η., 2010, «Η Διδακτική του Διαδικτύου στην Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση:γενικές αρχές και μια πιλοτική διδασκαλία στην ΣΤ τάξη», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ημαθίας, «Ψηφιακές και διαδικτυακές Εφαρμογές στην Εκπαίδευση»
 2. Βρακόπουλος Αθ., Μακρής Γ., 2010, «Το λογισμικό Αράχνη», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ημαθίας, «Ψηφιακές και διαδικτυακές Εφαρμογές στην Εκπαίδευση».
 3. Βρακόπουλος Αθ., Βρακοπούλου Ολ., Μακρής Γ., Τσαλός Ν.,2010, «Εκτέλεση αλγορίθμων μέσα από το Word και το Excel», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ημαθίας, «Ψηφιακές και διαδικτυακές Εφαρμογές στην Εκπαίδευση».σσ 939-946
 4. Βρακόπουλος Αθ., Βρακοπούλου Ολ., Μακρής Γ., 2010, «Διδακτική προσέγγιση της σειριακής αναζήτησης σε πίνακα με χρήση του PowerPoint-VBA», 4o Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής, «Η πληροφορική στην Εκπαίδευση – Το ψηφιακό Σχολείο».
 5. Μπέκος Ν., Μαυροχαλυβίδης Γ., Μακρής Γ., 2011, «Μελέτη περίπτωσης για την δημιουργία ψηφιακού υλικού κατανόησης της μετάδοσης των σημάτων ραδιοφώνου και τηλεόρασης με την βοήθεια ΤΠΕ και της εννοιολογικής χαρτογράφησης», 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για την διάδοση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση,»Το ψηφιακό Σχολείο»
 6. Δομουχτσής Κ., Μακρής Γ., Μαυροχαλυβίδης Γ., Μπέκος Ν., Δαλαμήτρα Ε. 2012 , «Σύνθετες Εφαρμογές με την γλώσσα προγραμματισμού Scratch», 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής, «Πληροφορική και νέο Σχολείο».
 7. Μαυροχαλυβίδης Γ., Μακρής Γ., Μπέκος Ν., 2012 , «Διδακτική προσέγγιση του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού με το Scratch«, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνεδριο Διακτική της Πληροφορικής.
 8. Μπέκος Ν., Μακρής Γ., Μαυροχαλυβίδης Γ., 2012 , «Χρήση ιστοεξερεύνησης για τη διδασκαλία της ταξινόμησης: ένα προτεινόμενο σενάριο διδασκαλίας», 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνεδριο Διακτική της Πληροφορικής.
 9. Μακρής Γ., Μιόγλου Σ., Δαλαμήτρα Ε., 2012, «Διδακτική προσέγγιση της γραφικής επίλυσης συστημάτων με δυο αγνώστους με το πρόγραμμα Geogebra»,29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
 10. Μακρής Γ.,  Δαλαμήτρα Ε., Μαυροχαλυβίδης Γ., Δομουχτσής Κ., Βρακόπουλος Αθ. , 2013 , «Χρήση ιστοεξερεύνησης για τη διδασκαλία των λογικών εκφράσεων και της δομής επιλογής. Ένα Προτεινόμενο Σενάριο Διδασκαλίας.», 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για την διάδοση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση,»Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.», σελ 1315-1323, ISBN:978-960-99435-4-3
 11. Μακρής Γ., Δαλαμήτρα Ε., 2015, «Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΠΕ19/20 Β-Επιπέδου: Η άποψη των συμμετεχόντων.«, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής, Καινοτόμες παιδαγωγικές πρακτικες, Καστοριά, 24-26 Απριλίου 2015.

 

Advertisements