Ακ. Έτος 2018-2019

21-12-2018 Ασκήσεις Λογικής (D3_2018_2019_Lec01_Askiseis_Logikis)

11-01-2019 Περιγραφική Λογική – Description Logic (d3_2018_2019_lec02_03_dl)

18-01-2019 Περιγραφική Λογική (ProtegeOWLTutorialP4_v1_3, 2016_pizzaOntologyTutorial)
Εργασία – Παράδοση έως και 24/02/2019 (2018_2019_d3_homework1)

25-01-2019 Η γλώσσα σήμανσης XML (d3_2018_2019_lec04_xml)
https://www.w3.org/XML/
Tutorials

https://www.w3schools.com/xml/
https://www.tutorialspoint.com/xml/
https://www.xmlfiles.com/xml/
https://www.quackit.com/xml/tutorial/
https://www.webucator.com/tutorial/learn-xml/index.cfm
Online Editors
https://codebeautify.org/xmlviewer
https://www.tutorialspoint.com/online_xml_editor.htm
https://www.webtoolkitonline.com/xml-formatter.html
https://onlinexmltools.com/edit-xml
https://countwordsfree.com/xmlviewer

01-02-2019 Αναπαράσταση γνώσης και συλλογιστική (D3_2018_2019_Lec05_SW)


Αναφορές


Ακ. Έτος 2017-2018

03-11-2017 Ασκήσεις Λογικής 

10-11-2017 Περιγραφική Λογική 

24-11-2017 Περιγραφική Λογική (ProtegeOWLTutorialP4_v1_3, 2016_pizzaOntologyTutorial)

08-12-2017 XML

15-12-2017 Χρήση Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων για την αποθήκευση πληροφοριών στο Διαδίκτυο. H Γλώσσα SQL

Αναφορές


Ακ. Έτος 2016-2017

Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστική διαλέξεις 01 & 02

Tutorial για το Protege (ProtegeOWLTutorialP4_v1_3)

Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστική διάλεξη 03