Ακ. Έτος 2017-2018

03-11-2017 Ασκήσεις Λογικής (D3_2017_2018_Lec01_Askiseis_Logikis)

10-11-2017 Περιγραφική Λογική (D3_2017_2018_Lec02_03_DL)

24-11-2017 Περιγραφική Λογική (D3_2017_2018_Lec02_03_DL, ProtegeOWLTutorialP4_v1_3, 2016_pizzaOntologyTutorial)

08-12-2017 XML (D3_2017_2018_Lec04_XML)

15-12-2017 Χρήση Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων για την αποθήκευση πληροφοριών στο Διαδίκτυο. H Γλώσσα SQL

Αναφορές

Ακ. Έτος 2016-2017

Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστική διαλέξεις 01 & 02 (Lec01)

Tutorial για το Protege (ProtegeOWLTutorialP4_v1_3)

Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστική διάλεξη 03 (Lec03)

 

 

Advertisements