Ακ. Έτος 2017-2018 

17-04-2018: Εισαγωγή στην Γλώσσα Prolog 

24-04-2018: Λίστες και αναδρομή στη Γλώσσα Prolog 

08-05-2018: Ορθογράφος και χρήση της Prolog για αναπαράσταση Γράφων 

15-05-2018: Η γλώσσα προγραμματισμού Python (Βασικές αρχές προγραμματισμού)

29-05-2018: Η γλώσσα προγραμματισμού Python (Άνοιγμα αρχείων XLS, διάβασμα δεδομένων, δημιουργία Γράφων με το networkx).

05-06-2018: Η γλώσσα προγραμματισμού Python (Πρόσβαση σε ιστοσελίδες και επεξεργασία δεδομένων).

Αναφορές

Prolog

Python

 

Advertisements