Ακ. Έτος 2017-2018 (ΣΤ’ Εξάμηνο)

Eισαγωγή στη χρήση Λογισμικών προσομοίωσης και διερεύνησης Μαθηματικών Προβλημάτων κατάλληλων και για παρουσιάσεις σε μαθητές δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης, όπως τα Skechpad, Cabri Geometri II για την Γεωμετρία του Επιπέδου,  Cabri Geometri 3D για την Γεωμετρία του Χώρου, Geogebra για Γεωμετρία και Αναλυτική Γεωμετρία.

Γλώσσες Σήμανσης-Μορφοποίησης Μαθηματικών Κείμενων (XML-MathML), Μαθηματικά Λογισμικά στο Διαδίκτυο, Γλώσσες Οντολογιών (Ontology Web Language – OWL) και εφαρμογές στον Σημασιολογικό Ιστό, Συλλογιστική στις Περιγραφικές Λογικές και Κανόνες στο Σημασιολογικό Ιστό. Παραδείγματα συλλογιστικής με χρήση της γλώσσας Oντολογιών OWL-DL (Ontology Web Language Description Logic), Σημασιολογική Αναπαράσταση Μαθηματικής Γνώσης (Open Math Document Ontology), Μέθοδοι Ανακάλυψης Γνώσης στο Σημασιολογικό Ιστό.
Τομέας: Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας.

23-02-2018: math_2018_Lec01 (Παρουσίαση Μαθήματος. Θεωρίες Μάθησης. Η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στα μαθηματικά)

02-03-2018: Το πρόγραμμα Geogebra (math_2018_Lec02)
download free: https://www.geogebra.org/download?lang=el
online https://www.geogebra.org/classichttps://www.geogebra.org/?lang=el
Geogebra μαθήματα από τον Δημήτριο Ζαχαριάδη:  https://liveyourmaths.com/geogebra-lessons/, blog: http://blogs.sch.gr/dimzachari/
wiki: link
Βοήθεια για το Geogebra (1):  http://users.sch.gr/fergadioti1/Java_geogebra/help/html/index.html
Βοήθεια για το Geogebra (2): https://archive.geogebra.org/en/wiki/index.php/Greek

09-03-2018: Εφαρμογές με το πρόγραμμα Geogebra
Φύλλα εργασίας στα Αγγλικά:  Workbook1   Workbook2   Workbook3    Workbook4   Workbook5     Workbook6     WorkSheet5_additions
Φύλλα εργασίας στα Ελληνικά: geogebra_work1  geogebra_work2  geogebra_work3  geogebra_work4  geogebra_work5     geogebra_work6
Διδακτικό σενάριο με το Geogebra: EME_2012

16-03-2018: Το λογισμικό Cabri Geometry (Cqbri_II_Odigies)
Φύλλο εργασίας 1: Cqbri_Fyllo_1  (Λύσεις): Cqbri_Fyllo_1_sol
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ / ΠΑΚΕΤΟ από φωτόδεντρο: http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/178?locale=el

23-03-2018: Το λογισμικό Geometers Sketchpad (SKETCHPAD_Odigies)
Οδηγός Εκμάθησης: Sketchpad_Odigos_ekmathisis
Οδηγός Αναφοράς: Sketchpad_Odigos_anaforas
Φύλλο εργασία 1: Sketchpad_fyllo_1  (Λύσεις): Sketchpad_fyllo_1_sol
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ / ΠΑΚΕΤΟ από φωτόδεντρο: http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/179?locale=en
Resource center: http://www.dynamicgeometry.com/
Εργασία (μονάδες 1): Sketchpad_homework

30-03-2018: Το λογισμικό FUNCTION PROBE
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ / ΠΑΚΕΤΟ από φωτόδεντρο: http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/180?locale=el

20-04-2018: Χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών για 3D
Cabri_geometry_3D_fyllo
Cabri_geometry_3D_fyllo_apant

27-04-2018: (Ενδιάμεση Αξιολόγηση)
Είναι υποχρεωτική η παρουσία όλων των φοιτητών που θέλει να βαθμολογηθεί στο 50% του μαθήματος.
Εργασία (μονάδες 3): math_log_homework
Εργασία (μονάδες 1): Geogebra_homework

04-05-2018: Εισαγωγή στις γλώσσες σήμανσης (2018_HTML_XML)
Σύντομος Οδηγός XHTML
Online HTML Editors: (https://html-online.com/ , https://htmlg.com/html-editor/ , https://htmleditor.tools/ , https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_introhttps://htmledit.squarefree.com/)
Online HTML5 Web Editor: (https://html5-editor.net/)
Tutorial για HTML: (https://www.w3.org/TR/html51/https://www.w3.org/TR/html52/https://www.w3schools.com/html/ ,

11-05-2018: Εισαγωγή στην γλώσσα σήμανσης XML(2018_XML)
On line XML Editors: (
https://codebeautify.org/xmlviewer , https://jsonformatter.org/xml-viewer )
Free Online Tools For Developers: https://www.freeformatter.com/ , http://xmlgrid.net/
Ιστοσελίδες
https://www.xmlfiles.com/
https://www.w3schools.com/xml/default.asp
Αναφορές
Πληροφοριακά συστήματα στο διαδίκτυο Αποθετήριο Κάλλιπος: https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/3969/1/00_master_document.pdf (Παρ 6.3 σελ 114)
Εργασία (μονάδες 1): XML_homework

18-05-2018Εισαγωγή στην γλώσσα σήμανσης MathML
2018 MathML
Εισαγωγή στην MathML 3.0

25-05-2018: Σύνταξη μαθηματικών εκφράσεων Manual_Syntax_Expresions_MathML_ver_1.2
Εργασία (μονάδες 1): mathml_ct_homework

01-06-2018: Περιγραφική Λογική (2017_2018_DL)
Εργασία (μονάδες +1): 2017_2018 DL Exercise
Εργασία (μονάδες 3): 2018_mathml_final_homework
Αρχεία για την εργασία:
 aa  ab  b

15-06-2018: Τελική εξέταση μαθήματος (18:00 – 21:00)

Αναφορές

Ανοικτά συνδεδεμένα δεδομένα και εφαρμογές, Αποθετήριο Κάλλιπος: https://repository.kallipos.gr/handle/11419/1338
Αναπαράσταση οντολογικής γνώσης και συλλογιστική, Αποθετήριο Κάλλιπος: https://repository.kallipos.gr/handle/11419/4225

Ακ. Έτος 2015-2016 (Β’ Εξάμηνο)

Παρουσίαση MathML

Οδηγός Συγγραφής εκφράσεων MathML ver 1.2

Σύντομος Οδηγός XHTML
Σύνδεσμοι για MathML

 

Εξέλιξη του μαθήματος:

  • 2009-2010 Οικονομικά Υποδείγματα στο Διαδίκτυο και η γλώσσα MathML (Β εξαμήνου)
  • 2010-2011 Οικονομικά Υποδείγματα στο Διαδίκτυο και η γλώσσα MathML (Β εξαμήνου)
  • 2011-2012 Μαθηματικά Λογισμικά και η γλώσσα MathML (Β εξαμήνου)
  • 2012-2013 Μαθηματικά Λογισμικά και Γλώσσες αναπαράστασης Γνώσης (Β εξαμήνου)
  • 2013-2014 Μαθηματικά Λογισμικά και Γλώσσες αναπαράστασης Γνώσης (Β εξαμήνου)
  • 2014-2015 Μαθηματικά Λογισμικά και Γλώσσες αναπαράστασης Γνώσης (Β εξαμήνου)
  • 2015-2016 Μαθηματικά Λογισμικά και Γλώσσες αναπαράστασης Γνώσης (Β εξαμήνου)
  • 2017-2018 Μαθηματικά Λογισμικά και Γλώσσες αναπαράστασης Γνώσης (ΣΤ εξαμήνου)
Advertisements