Διδακτική Προϋπηρεσία

Προπτυχιακά μαθήματα (Αυτοδύναμη Διδασκαλία)

 • 2017-2018. Μαθηματικά Λογισμικά και Γλώσσες Αναπαράστασης Γνώσης (Εαρινό Εξάμηνο). Προπτυχιακό μάθημα του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ. (http://www.math.auth.gr)
 • 2016-2017. Επεξεργασία στοχαστικών σημάτων (Εαρινό Εξάμηνο). Προπτυχιακό μάθημα του τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. (http://cs.uth.gr/)
 • 2016-2017. Αλγόριθμοι προσομοίωσης κυκλωμάτων (Χειμερινό Εξάμηνο). Προπτυχιακό μάθημα του τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. (http://cs.uth.gr/)

Μεταπτυχιακά μαθήματα (Συνδιδασκαλία)

 • 2018-2019.  Διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Δίκτυα και Πολυπλοκότητα (των τμημάτων: Οικονομικών Επιστημών, Μαθηματικών, Βιολογίας, και Γεωλογίας) του Α.Π.Θ. (http://cosynet.auth.gr/)
  Δ3. Δίκτυα Γνώσης και Σημασιολογικός ιστός (Χειμερινού Εξαμήνου).
 • 2017-2018.  Διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα πολύπλοκα συστήματα και δίκτυα (των τμημάτων: Μαθηματικών, Βιολογίας, Γεωλογίας και Οικονομικών Επιστημών) του Α.Π.Θ. (http://cosynet.auth.gr/)
  Δ3. Δίκτυα Γνώσης και Σημασιολογικός ιστός (Χειμερινού Εξαμήνου).
  Δ4. Θεωρία Πληροφορίας, Εντροπία και Πολυπλοκότητα (Εαρινού Εξαμήνου).
  Δ7. Ειδικά Θέματα Δικτύων Γνώσης και Σημασιολογικού Ιστού (Εαρινού Εξαμήνου).
 • 2016-2017. Διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα πολύπλοκα συστήματα και δίκτυα (των τμημάτων: Μαθηματικών, Βιολογίας, Γεωλογίας και Οικονομικών Επιστημών) του Α.Π.Θ. (http://cosynet.auth.gr/)
  Δ3. Δίκτυα Γνώσης και Σημασιολογικός ιστός (Χειμερινού Εξαμήνου).
  Δ4. Θεωρία Πληροφορίας, Εντροπία και Πολυπλοκότητα (Εαρινού Εξαμήνου).
  Δ7. Ειδικά Θέματα Δικτύων Γνώσης και Σημασιολογικού Ιστού (Εαρινού Εξαμήνου).

Προπτυχιακά μαθήματα ως βοηθός των εργαστηριακών ασκήσεων

 • 2015-2016 μάθημα: Μαθηματικά Λογισμικά και Γλώσσες αναπαράστασης Γνώσης, Τμήμα: Μαθηματικό του ΑΠΘ
 • 2014-2015 μάθημα: Μαθηματικά Λογισμικά και Γλώσσες αναπαράστασης Γνώσης, Τμήμα: Μαθηματικό του ΑΠΘ
 • 2013-2014 μάθημα: Μαθηματικά Λογισμικά και Γλώσσες αναπαράστασης Γνώσης, Τμήμα: Μαθηματικό του ΑΠΘ
 • 2012-2013 μάθημα: Μαθηματικά Λογισμικά και Γλώσσες αναπαράστασης Γνώσης, Τμήμα: Μαθηματικό του ΑΠΘ
 • 2011-2012 μάθημα: Μαθηματικά Λογισμικά και η γλώσσα MathML, Τμήμα: Μαθηματικό του ΑΠΘ
 • 2010-2011 μάθημα: Οικονομικά Υποδείγματα στο Διαδίκτυο και η γλώσσα MathML, Τμήμα: Μαθηματικό του ΑΠΘ
 • 2009-2010 μάθημα: Οικονομικά Υποδείγματα στο Διαδίκτυο και η γλώσσα MathML, Τμήμα: Μαθηματικό του ΑΠΘ

 

Συν επίβλεψη πτυχιακών εργασιών

2016-2017, Ανάπτυξη Εφαρμογής Ασφαλούς Επικοινωνίας, Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Φοιτητής: Δόλλας Νικόλαος, παρουσίαση/ολοκλήρωση: 04/07/2017 (pdf)

Υποτροφίες

 • 04/10/2016 – 03/02/2017 Πανεπιστημιακός υπότροφος στο τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού»
 • 07/02/2017 – 30/06/2017 Πανεπιστημιακός υπότροφος στο τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού»
 • 12/02/2018 – 30/06/2018 Πανεπιστημιακός υπότροφος στο τμήμα Μαθηματικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού»
Advertisements