ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στα ΠΟΛΥΠΛΟΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ και ΔΙΚΤΥΑ (INTER-FACULTY MASTER PROGRAM on COMPLEX SYSTEMS and NETWORKS) http://cosynet.auth.gr/

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (COMPLEX SYSTEM ANALYSIS LABORATORY) http://cosal.auth.gr/

Τμήμα Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (School of Mathematics
Aristotle University of Thessaloniki) www.math.auth.gr/

Advertisements